Triết lí kinh doanh

Triết lý kinh doanh

Tại Hồng Hà Tứ Hiệp chúng tôi luôn lấy 10 triết ký kinh doanh như là ngọn đuốc sáng cho chặng đường phát triển
1. Xây dựng Hồng Hà Tứ Hiệp vì mục tiêu phát triển trường tồn là tư tưởng chủ đạo xuyên suốt của các cấp lãnh đạo.

2. Không có yếu tố cá nhân trong tổ chức.

3. Luôn bảo vệ quyền lợi của Cổ đông trong dài hạn.

4. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Biết dừng lại mỗi khi trục trặc để giải quyết vấn đề đảm bảo rằng chất lượng được duy trì tốt ngay từ đầu.

6. Đào tạo những nhà lãnh đạo, nhà quản lý là người hiểu thấu đáo công việc, sống cùng triết lý công ty và huấn luyện được cho cấp dưới.

7. Xây dựng các cá nhân và tập thể xuất sắc về việc tuân thủ triết lý của công ty.

8. Giải quyết vấn đề tận gốc rễ bằng cách phải đích thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình ( nguyên tắc tam hiện).

9. Không ngừng học hỏi, không ngừng tự phê bình, không ngừng phát huy trí sang tạo và cải tiến của mọi người.

10. Xây dựng đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để Tứ Hiệp Hồng Hà gặt hái được những thành công lớn lao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.